Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Kontakty

Internet
Ceník Voip
Cena volání na číslo
Seznam zón
Přenositelnost čísla
IP Telefony
Historie ceníků
Ceník VoIP (do 1.12.2011)
Ceník VoIP (do 31.8.2011)
Přenositelnost telefonního čísla

1/ Vyberte si nové telefonní číslo z nabízeného rozsahu telefonních čísel

2/ Napište žádost o přenesení čísla, tato musí obsahovat 

- jméno, příjmení/firma, bydliště/sídlo, uživatele případně IČ, DIČ,
- identifikační údaje opouštěného poskytovatele,
- identifikaci přenášeného čísla, případně čísel,
- kontaktní telefonní číslo, email - platné referenční sílo uživatele u opuštěného poskytovatele – platí pouze pro přenositelnost pevných čísel
- platný kód potvrzující ukončení smluvního vztahu u opouštěného poskytovatele - platí pouze pro přenositelnost mobilních čísel

Po registraci žádosti sdělí INFOS uživateli identifikaci objednávky a dohodnutý termín zahájení přenosu. INFOS průběžně informuje uživatele o průběhu procesu přenosu, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailem nebo se uživatel může dotázat na stav přenosu na zákaznické infolince. Po úspěšném ověření průběhu přenosu zašle INFOS jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu uživateli informační SMS nebo e-mail s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu. INFOS je oprávněn účtovat za přenos čísla poplatek stanovený v ceníku služby přenositelnosti telefonních čísel. 
Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem mezi 00.00 – 06.00 hod. v případě mobilních čísel a mezi 06.00 – 19.00 hod. v případě pevných čísel. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.

3/  Uhradíte fakturu za přenos telefonního čísla podle ceníku 

Ceník služby přenositelnost čísla

Přenos existujícího telefonního čísla
(jednorázový poplatek za každé 1 číslo)

1100,– Kč
(1331,– Kč)

Přenos souvislé série existujících telefonních čísel
(jednorázový poplatek za každou 1 souvislou sérii)

2200,– Kč
(2662,– Kč)

Za přenesení mobilního čísla formou Jednoduché objednávky
(jednorázový poplatek za každé 1 číslo)

248,– Kč
(300,– Kč)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (vč. DPH).
Fakturu za přenesené číslo obvykle vystavujeme do 5 pracovních dnů ode dne přenosu čísla.

Podrobné podmínky přenosu telefonního čísla najdete v dokumentu "Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel "