Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Kontakty

Internet
Bytové domy
Optická síť
Bezdrátová síť
Rodinné domy
Optická síť
Bezdrátová síť
Vlastní zařízení
Firmy, organizace, ISP
Ceny při předplatném
Mapa bezdrátové sítě
Optická síť Prostějov
Optická síť Vyškov
Optická síť Ivanovice n/H
Optická síť Pustiměř
Optická síť Drnovice
Reference
Zabezpečení proti virům
Historie ceníků
 

Výstavba optické sítě lokalita Severo-Východ, Prostějov

Společnost Infos LEAS s.r.o. zahájila začátkem roku 2014 projekční práce na projektu optická síť Severo–Východ, Prostějov. Jedná se o výstavbu datové sítě, která, jak se ukazuje je jedinou technologií splňující zvyšující se nároky uživatelů internetu. Stávající technologie (ADSL, bezdrátové připojení atd.),  které jsou dostupné v lokalitách, zahrnutých v projektu jsou již na svém technologickém maximu a neposkytují uživatelům potřebný komfort. Z těchto důvodů se  optická síť, kterou provozuje společnost Infos LEAS rozšiřuje i do míst mimo velké bytové zástavby. Snažíme se tímto řešením splnit požadavky zákazníků, mnohdy za cenu vyšších a dlouhodobějších investic.

 

Sekce této webové stránky slouží zejména jako informační, a to především pro majitele či spoluvlastníky nemovitostí, které tento rozsáhlý projekt zahrnuje. Jak bylo oznámeno v průvodním dopise zaslaným oprávněným osobám konkrétních nemovitostí, zde budeme publikovat potřebné dokumenty k projektu.

 

Jedná se zejména o:

 

Průvodní dopis – dopis byl odeslán vždy jednomu vlastníkovi či podílníkovi konkrétní nemovitosti. Konkrétní osobu jsme se snažili zvolit dle největšího podílu vlastnictví. Tato informace byla jištěna na on-line výpise katastrálního úřadu.

Úplné znění průvodního dopisu naleznete zde ve formátu DOC a PDF.

 

Návrh nájemní smlouvy – k zakončení optické sítě je nutno uzavřít „smlouvu o umístění zařízení pro internet  a užívání společných částí bytového domu“. Návrh znění smlouvy s možností editace dokumentu využijí zástupci nemovitostí, kteří si přejí provést korekce, úpravy znění či doplnění jednotlivých bodů smlouvy.

Text nájemní smlouvy pro úpravy naleznete zde ve třech variantách pro majitele nemovitosti, pro bytová družstva a pro společenství vlastníků .

 

Technické řešení v rámci objektu – technické řešení v konkrétních případech bude projednáno na místě se zástupcem naší společnosti. Každá nemovitost je specifická a vyžaduje jiné řešení. Ve všech případech ukončení optické sítě se klade důraz na požadavky vlastníků nemovitostí. Schématicky vypadá realizace takto : do objektu je přivedena optická chránička (popř. více), ta je ve většině případů realizována prostupem skrze základ do suterénu, chodby či sklepa. Zde se dle technického řešení umístí optický rozvaděč o rozměrech cca. 200x150x100 mm. Zde se ukončí optická přípojka. Další rozvody v rámci domu se řeší individuálně, po dohodě a obecně dle zvolené technologie. V případě, že je pro zvolenou technologii požadavek na napájení elektrickou energií, je na náklad provozovatele sítě instalován podružný měřič spotřeby energie. Ta je 1x ročně hrazena v plné výši.

Fotografie a použité technologie z realizovaných připojení:

 

 

Zakreslení rozsahu projektu v katastrální mapě naleznete ZDE

 

Lokality v kterých jsou již dostupné optické přípojky uvádíme ZDE


Nabídku internetových služeb naleznete v sekci Internet - nabídka tarifů Optika
Nabídku sužeb kabelové TV naleznete v sekci Televize - Balíček TriplePlay - Prostějov

 

Nejčastější dotazy:

 • Zaplatím něco za ukončení optického vlákna v mojí nemovitost?
  Ne, zakončení optického vlákna ve Vaší nemovitosti hradí v plné výši společnost INFOS.

 • Zavazuji se podepsáním Vámi poslané smlouvy k využívání slušeb?
  Ne. Podepsáním smlouvy, jen souhlasíte s ukončením optického vlákna ve vaší nemovitosti. Toto vlákno, zde bude ležet ladem do doby než se rozhodnete aktivně využívat služby společnosti Infos.

 • Pokud se nyní rozhodnu moji nemovitost na optickou síť nepřipojit a po čase (např. rok nebo dva) názor změním, bude možné se ještě připojit?
  Bohužel ne, zakončení optického vlákna ve Vaší nemovitosti je podmíněné výkopovými pracemi na ulici před vaším domem. Pokud se rozhodnete připojit dům až později, nebude povolení Magistrátu města Prostějova provádět výkopové práce již platné. Tudíž nebude v našich silách Váš dům připojit.

 • Budu mít do domu přiveden optický nebo metalický kabel?
  Do každého domu je přiveden optický kabel. Následně je umístěn "převodník" ze kterého pokračuje metalický kabel do počítače nebo routeru.

 • Bude se na můj dům nebo pozemek před domem vázat nějaké věcné břemeno?
  Ne. Na Váš dům ani na pozemek před ním, nebude věcné břemeno vedeno.

 • Proč přišel dopis zrovna mě, když jsem jen částečným vlastníkem domu?
  Kvůli složité administrativě jsme zvolili vždy jednu osobu, které jsme poslali doporučený dopis. Dopis byl zaslán právě vám, buď z důvodu trvalého bydliště v dané nemovitosti nebo že vlastníte největší část domu. V případě, že vám tato skutečnost nevyhovuje, není žádný problém hlavičku smlouvy změnit. V tomto případě nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.


Pro administrativní účely této výstavby byl zřízen email: projekt-severo-vychod@infos.cz

 

Kontaktní osoba administrace projektu:

Jiří Stolarik, DiS.
Tel: 774 177 008, 588 882 200
email: stolarik@infos.cz

 

TOPlist