INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Změna všeobecných podmínek

Dne 30.10.2017 byly změněny "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A  DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, s.r.o (VPS) " a "Uživatelská smlouva"

Změna ve VPS se týká zkrácení výpověďní lhůty z 3 měsíců na 30 dní a vymazání bankovního účtu Infos Art, s.r.o., místo něj byl zapsán odkaz na WEB stránky www.infos.c z .  V Uživatelské smlouvě byla změněna výpověďní lhůta z 3 měsíců na 30 dnů.30.10.2017 - 10.11.2017 Jiri Novotný st.