Grafický design Předtisková příprava Digitální tisk Webdesign Digitální prezentace Podpora Kontakty Home
Home -> DTP -> Předtisková příprava -> Jak se dělá ofset


 


Technologie ofsetového tisku

pre-press color studioČasto si kladete otázku jak získat kvalitní reklamní prospekt nebo jiný tištěný materiál. Buď se obrátíte na reklamní agenturu, která za Vás zařídí vše okolo výroby prospektu (reklamní návrh, návštěvu litografického studia a zhotovení litografií, následně tisk v některé z kvalitních tiskáren). Je to pohodlné ale musíte počítat z jistou provizí za zprostředkování těchto služeb.
Levnější je obrátit se přímo na výrobce - litografické studio.
Naše pre-press color studio se zabývá výrobou litografií především pro ofsetový tisk, sítotisk, tampónový tisk a pro další technologie. V tomto oboru dosahujeme vysoké kvality. S pomocí pár otázek a odpovědí Vám objasníme problematiku tisku a co jemu předchází.

Co potřebuji k výrobě prospektu?

Přijdete k nám s myšlenkou o podobě reklamy a my společně po konzultaci s Vámi a s využitím našich odborných vědomostí i techniky dáme konkrétní podobu Vašim představám. Vaše tištěná reklama může mít tento charakter: Letáky, plakáty, katalogy, pohlednice, obaly na zboží, vizitky, dopisní papíry, časopisy, skripta, kalendáře, novoroční přání, maturitní oznámení, samolepící reklamní folie, tabulky a formuláře atd.

K čemu slouží litografie, proč tisku předchází?

Je to součást technologie výroby tiskoviny. Dnes převažuje ofsetový tisk nad jinými technikami. Principem ofsetového tisku je přenášení obrazu z kovolistu přes soustavu válců a ofsetovou gumu na papír. Kovolist se vyrobí fotocestou z filmu, který dodá studio.

Fáze výroby tiskoviny jsou následující:

  • grafický návrh (spolupráce studio a zákazník)
  • zhotovení fotodokumentace (spolupráce studio a fotograf)
  • výroba litografie - filmy (reprografické studio)
  • tisk (tiskárna)

Jaké by měly být obrazové podklady pro zhotovení kvalitní tiskoviny?

pre-press color studioNejkvalitnější předloha je diapozitiv. Má nejlepší věrnost podání barev, ostrou kresbu a nejvyšší denzitu (až 3,4). U barevné fotografie není možno dosáhnout věrné reprodukce barev a denzity (je okolo 2,0) oproti diapozitivu. Je to dáno technologií. Nízká denzita způsobuje, že tmavá místa jsou bez kresby (není nic vidět). S použitím fotografií se dá dosáhnout obvykle průměrných výsledků. S fotografiemi pořízené levným automatem a vyvolané v minilabu neočekávejte žádné zázraky. Nejhorší volbou jako podklad jsou tištěné nebo poškozené předlohy. Při skenování tištěných předloh vzniká moiré, které se obtížně odstraňuje. Vzhledem k náročnosti zpracování takovéto předlohy účtujeme příplatek. Jaká předloha, takový výsledek. Pořízení fotodokumentace svěřte raději profesionálnímu fotografovi. Rádi pro Vás tuto službu zajistíme.

Jak se zpracovávají obrazové předlohy?

Naše studio disponuje špičkovým High-End skenerem pro snímání obrazových předloh do počítače od firmy Linotype-Hell, který má špičkový ovládací software. Formát snímané plochy je 305 x 457 mm, zvětšení od 20 do 2000%. Jelikož se jedná o plochý skener, můžeme snímat trojrozměrné předlohy do výšky 2 cm, např. dlaždice, vzorky textilu a kůže, povrchy dřeva atd... Je to výhodné především pro věrnou reprodukci vzorkovníku barev výrobků. Při fotografování těchto vzorků dochází často k barevnému posunu (nádechy do modra, červena nebo zelena) vlivem vyvolávacích procesů, barvou použitého osvětelení a pod. K řídícímu počítači skeneru je připojen špičkový monitor BARCO, který má chybu barevného podání deltaE do 3. Okem je člověk schopen rozeznat rozdíly barev od deltaE = 1,5 a více. BARCO je nejkvalitnější monitor na světě co se týká barevné věrnosti. V našem reprografickém studiu na monitoru Barco vidíme barvy tak, jak budou ve skutečnosti na nátisku, resp. na výsledném tisku, což výrazně ovlivňuje stabilitu kvality naší produkce. Skener TOPAZ od firmy Linotype-Hell je svojí konstrukcí univerzální - neodmítne žádnou zakázku.

Jak se zpracovávají texty, loga s barevnými obrázky do výsledné strany?

Na zalamovacích stanicích se provede montáž a barevný rozklad na výtažky z barevného prostoru CMYK (C=cyan=azurová, M=mangenta=purpurová, Y=yellow=žlutá, K=black=černá) a pošle do osvitové jednotky. Po vyvolání získáme filmy, které jsou výsledkem práce reprografického studia. Z těchto filmů vyrobí tiskař kovolisty a jednotlivými barvami vytiskne Vaši zakázku

Jaký vliv má kvalita osvitové jednotky na výsledný výstup?

pre-press color studio1/ pasování jednotlivých výtažků filmu na sebe
Jelikož se tiskne čtyřmi barvami CMYK, je důležité, aby na sebe pasovaly výtažky s přesností tisícin milimetru. Tyto parametry splňuje naše bubnová osvitová jednotka Agfa SelectSet 5000. Levnější kapstenové osvitové jednotky mají problémy s pasováním filmů na sebe.

2/ velikost bodu použitého rastru
S rostoucí hustotou rastru musí velikost bodu klesat (obvykle 7 mikrometru). Pokud je bod stejný (levnější osvitky mají 20 - 25 mikrometru pro všechny hustoty), dochází ke snížení ostrosti obrazu zvláště u rastrů nad 60 linek/cm.
60 linek/cm (150 linek/palec) - tiskovina průměrné kvality
70 linek/cm (180 linek/palec) - tiskovina je kvalitnější
80 linek/cm (200 linek/palec) - špičková produkce
Vysoká přednost pasování umožňuje vysvítit jeden výtažek samostatně (např. jazyková mutace textů v černé barvě a pod.). U kapstenové osvitky se musí vysvítit všechny výtažky znovu v celku za sebou. Tímto šetříme kapsu zákazníka.
Na bubnové osvitové jednotce filmy vždy pasují

K čemu používáte nátisk Matchprint od firmy 3M?

Matchprint vyrobí z hotových filmů nátisk neboli první výtisk. Na tomto nátisku (má certifikaci na barevnou věrnost) zákazník vidí, jak bude vypadat tiskovina ještě před vytištěním.
Není takový nátisk drahý?
Omyl. Tiskařský stroj vytiskne zakázku v celém nákladu např. 10 000 výtisků (jednobarevný stroj po jedné barvě, dvoubarevný po dvou, ale vždy v celé dávce). V případě, že zákazník zjistí nesprávné barevné podání tiskoviny oproti skutečnosti, je již pozdě. Zkažený materiál v tomto případě nestojí několik stokorun ale desítky tisíc korun. Kdo škodu zaplatí? Nátisk z filmu se vždy vyplatí. Zákazník vidí barevnou věrnost budoucí tiskoviny.

Je schopno reprografické studio zhotovit přípravu i pro jiné techniky tisku, či pro jiné použití?

Samozřejmě. Příprava tisku v reprografickém studiu je nezbytná pro hlubotisk, flexotisk, sítotisk (potisk obalů, viněty láhví, samolepky, potisk textilií ...). Film je nutný pro výrobu štočků pro razítka, ražené vizitky, billboardy, pro tampónový tisk (potisk zakřivených ploch - dárkové předměty, propisky, uzávěry lahví a pod.), maska pro leptání plošných spojů v elektrotechnice atd... Příprava je stejná i pro jiné periferní zařízení jako např. speciální barevný tryskový plotr na kusové billboardy a foto samolepky pro světelnou reklamu a pod.

Co mám dělat s filmy, které od Vás dostanu. Která tiskárna mi zakázku vytiskne?

Snadná pomoc. Naše studio zná technologické možnosti tiskáren v regionu. Rádi Vám poradíme, nebo zajistíme tisk sami.
Pokud se dostanete do sitauce, kdy budete potřebovat poradit s tvorbou jakékoliv reklamy, přijďte k nám.


R.Váňa Vana@infos.cz | Redakční systém firmy Infos ART © 2003 RS verze: 1.00