INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Městský úřad Vyškov na optické síti !!!

Propojili jsme optickou síť Městkého úřadu Vyškov s optickou sítí Infos Art, s.r.o. Síť Městského úřadu Vyškov má kruhovou topologii. Se sítí Infos je propojena dvěmi nezávislými přípojkami, každá o kapacitě 1GBps. Městský úřad Vyškov tímto získal špičkové, velmi kvalitní a velmi rychlé připojení do Internetu.

V případě výpadku jedné trasy (překopnutí optického kabelu, výpadku aktivního prvku atd..) dojde k přesměrování datového toku na záložní trasu.


obr. Schéma propojení optických sítí17.03.2010 Jiri Novotny