INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Změna ve zpětném přehrávání u kanálů skupiny Nova

U kanálů skupiny TV Nova dochází ke změně v délce u zpětného shlédnutí (timeshiftu), která ovlivní i službu Navíc seriály.

1) Prodloužení doby zpětného přehrávání
- možnost zpětného přehrávání pořadů (timeshift) se prodlouží u všech kanálů skupiny Nova ze stávajících 48 hodin na 7 dní
- k  tomuto rozšíření služby dojde postupně již během následujících dnů


2) Zkrácení doby zpětného přehrávání prostřednictvím služby Navíc seriály
- přehrávání pořadů skupiny Nova v rámci služby Navíc seriály bude od pondělí 12. 6. 2017 dostupné jen 7 dní zpětně
- k tomuto opatření jsme museli přistoupit na základě licenčních omezení CET 21
- v rámci dalších vzájemných jednání s CET 21 se budeme snažit domluvit obnovení stávajících délek uchování záznamů pro tuto službu.
- pro delší dobu uložení pořadů lze nadále využít doplňkovou službu Nahrávám 50/10012.06.2017 Jiri Novotny