INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Nedostupnost služeb zahraničních serverů

Nedostupnost služeb zahraničních serverů je způsobena DDoS útoky na firmu Dial Telecom, jednoho z největších poskytovatelů internetových linek od zahraničí. Služeb této společnosti využívá i naše firma. O problémech Dial Telecomu informuje portál lupa.cz. Podle informací Lupy by mohlo jít o rozsáhlý DDoS útok na infrastrukturu operátora. Firma nicméně zatím říká jen to, že jde o blíže neupřesněné technické potíže, ke kterým zatím nezveřejňuje detailnější informace. S těmito výpadky souvisí nedostupnost zahraničních serverů, a to včetně spojení VPN, e-shopů, webových nebo i herních serverů apod. Zároveň jsou nedostupné i některé české servery, které jsou ve správě již zmíněné firmy. Vzhledem k síle útoku se délka výpadku nedá odhadnout.

Nedostupnost služeb zahraničních serverů je způsobena DDoS útoky na firmu Dial Telecom, jednoho z největších poskytovatelů internetových linek od zahraničí. Služeb této společnosti využívá i naše firma. O problémech Dial Telecomu informuje portál lupa.cz. Podle informací Lupy by mohlo jít o rozsáhlý DDoS útok na infrastrukturu operátora. Firma nicméně zatím říká jen to, že jde o blíže neupřesněné technické potíže, ke kterým zatím nezveřejňuje detailnější informace.

S těmito výpadky souvisí nedostupnost zahraničních serverů, a to včetně spojení VPN, e-shopů, webových nebo i herních serverů apod. Zároveň jsou nedostupné i některé české servery, které jsou ve správě již zmíněné firmy. Vzhledem k síle útoku se délka výpadku nedá odhadnout. 1.06.2021 - 2.06.2021 Marek Fialka