INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Novinka: připojení k internetu 60GHz pásmo

Pásmo 60 GHz poskytuje vysokou kapacitu. V porovnání s technologií 5 GHz umožňuje dosahovat gigabitové rychlosti.

Praktický dosah přístupových bodů v tomto pásmu se pohybuje v řádu stovek metrů – na vzdálenost cca do 500 metrů, což je dostačující pro velkou část instalací jak ve městě, tak v malých obcích. Další podmínkou je příma viditelnost na vysílač. V současné době je daná technologie pouze na vybraných vysílačích a postupně rozšiřujeme pokrytí. Seznam obcí s pokrytím 60GHz technologií a podrobnějsí informace připravujeme.1.09.2021 Jiri Novotny