INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Změna mailového serveru

V noci z 27.6. na 28.6. dojde z důvodu zvýšení zabezpečení k přesunu maiserveru pro doménu infos.cz na nový server. !! Změna se týká POUZE domény infos.cz !!! Více dále v textu

V noci z 27.6. na 28.6. dojde z důvodu zvýšení zabezpečení k přesunu maiserveru pro doménu infos.cz na nový server.
!! Změna se týká POUZE domény infos.cz !!!  Více dále v textu

Pokud si s přenastavením neporadáte, tak si prosím z tohoto odkazu stáhněte program TeamViewer

Následně nám zavoláte ID a heslo a my Vám pomůžeme s novou konfigurací.

Pro příjem i odesílání pošty se bude používat zabezepčený přenos. 


Nastavení poštovního klienta:

Pro příjem i odesílání pošty se jako uživatelské jméno používá celá mailová adresa (např. janvoprsalek@infos.cz)

Jméno serveru pro všechny služby (IMAP, POP3, SMTP):  intramail.infos.cz 

Pro příjem pošty se vyberte při rekonfiguraci jeden z protokolů:

PROTOKOL IMAP (maily zůstavají na serveru):
port 993 , zabezpečené spojení: SSL/TLS , autentizace : heslo,  zabezpeceny prenos

PROTOKOL POP3 (maily se stahují do mail klienta - Outlook, ThunderBird):
port 995 , zabezpečené spojení: SSL/TLS , autentizace : heslo,  zabezpeceny prenos

ODCHOZÍ SMTP SERVER : 
port 587 , zabezpeceni spojeni: STARTTLS , autentizace : heslo,  zabezpeceny prenos

NEBO

port 465 , zabezpeceni spojeni: SSL/TLS , autentizace : heslo,  zabezpeceny prenos

Tým Infos23.06.2023 Marek Fialka