Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Kontakty

Internet
Samostatná kabelová televize
TV Menší
TV Větší
STA Bytové domy
Satelit domácnosti
Ceník instalace
Programy Sky Link
VyMIK - Internetové vysílaní

Společné televizní rozvody pro bytové domy (STA)

Digitální přenos televize veřejnoprávního multiplexu ČT a komerčních stanic je šířený z vysílače Kojál, který plně pokrývá okresy Vyškov a Prostějov .
Podle platného zákona o elektronických komunikacích v ustanovení § 104  odstavec 15  jsou vlastníci bytových domů (ve většině prípadů zastupující družstva) povinni umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru  příjem rozhlasového a televizního signálu za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále pak umožnit zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.Podrobněji se problematikou řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím společných rozvodů STA zabývá např. dokument  " Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007" 
Hlavní výhodou společných televizních rozvodů (STA) je, že provozní náklady jsou velmi nízké. Neplatí se žádné další měsíční licenční poplatky, pokud se nerozhodnete pro příjem některého z placených programů. 

Čtyři možnosti STA příjmu digitálního signálu v bytovém domě :

   1. Přímý rozvod kanálů IV. a V. televizního pásma (kmitočtové pásmo UHF)

   2. Kmitočtová konverze digitálního kanálu z kmitočtového pásma UHF do
       kmitočtového pásma VHF

   3. Převod na analogové kanály PAL v kmitočtovém pásmu VHF

   4.Šíření digitálního multiplexu s využitím standardu DVB-C v kmitočtovém pásmu
       voleném například podle místních podmínek

NEJVÝHODNĚJŠÍ PRO ZÁKAZNÍKA JE VOLBA 1, KTEROU DOPORUČUJEME A NABÍZÍME

"Přímý rozvod kanálů IV. a V. televizního pásma (kmitočtové pásmo UHF)" . Toto řešení je nejperspektivnější a poskytuje snadnou možnost rozšíření o společný satelitní příjem. Ostatní varianty skrývají potencionálně různé technické komplikace nebo při nárustu počtu přijímacích kanálů se prodražují. Výhodou je, že při spouštění dalších digitálních multipexů nevznikají prakticky žádné další náklady. 
Diskutabilní nevýhodou tohoto řešení je nutnost zakoupení digitálního setop boxu pro jeden byt, který se dá pořídit v částce cca. od 750.- Kč včetně DPH.

Orientační náklady

  1. Společné rozvody jsou nové nebo rekostruované
      Proměření a případná rekonfigurace společných antén pro digitální příjem v částce
      cca. 30000.- Kč včetně DPH pro jeden vchod.
      Jedná se o instalaci:
      Anténa ALCAD UHF hliníková anténa BU-119, Anténa VKV na rádio, Anténa 0509
      Koaxiální kabely, konektory, zdroje, Kanálové zesilovače pro FM a UHF pásmo,
      5 programů, Zásuvky TV + FM´
     
  2. Společné rozvody je nutné rekonstruovat 
      náklady na jeden byt se pohybují cca. od 600.- Kč do 1200.- Kč včetně DPH

Navíc firma Infos Art, s.r.o nabízí ZDARMA v rámci rekonstrukce STA  natažení TP kabelu a přípravu pro pripojení na Internet k optické síti a využití digitálního přenosu HD Televize - IPTV.
Vzorovou nabídku pro panelový dům si můžete stáhnout ZDE.  Jestliže máte zájem o konkrétní nabídku, kontaktujte nás na pobočkách v Prostějově a Vyškově