Home > Internet > Internet > Historie ceníků    

Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Kontakty

Internet
Bytové domy
Optika tarify
Mikrovlna tarify
Rodinné domy
Připojení Wifi
Připojení optika
GPON - FTTH
Vlastní zařízení
Firmy, organizace, ISP
Ceny při předplatném
Mapa pokrytí Wifi
Optická síť Prostějov
Optická síť Vyškov
Optická síť Ivanovice n/H
Časté otázky
Reference
Zabezpečení proti virům
Historie ceníků
Projekt Severovýchod PV

Poslední úpravy v rychlostech a tarifech připojení:

- Od 1.10.2015 opět navyšujeme rychlosti u všech tarifů při stejných cenách. Původní rychlost tarifu DataBasic a DataNet byla 7 000 kbps a nyní je 10 000 kbps. Původní rychlost tarifu HomeBasic a DataNetPlus: 10 000 kbps, nyní 12 000 kbps. Dále jsme u instalací v bytových jedenotkách snížili závazek smlouvy na 24 měs. při aktivaci za 1Kč.

- Od 1.6. do 30.9.2012 probíhá letní akce pro nové klienty a klienty, kteří mají dodrženou min. délku smlouvy. Akce 6 měsíců připojení ZDARMA při uzavření smlouvy s minimální délkou 36 měsíců.

- Od září 2011 jsme navýšili rychlosti u všech tarifů s rychlostí 3 000 kbps na 5 000 kbps a tarify s původními rychlostmi 5 000 kbps na 7 000 kbps. Dále jsme snížili instalační poplatky pro samostatné instalace z 1 000,-Kč na 1,-Kč při smlouvě na 36 měsíců. 

- Od března 2010 došlo k náhradě tarifu VolbaBasic za DataBasic, kde je nyvýšení rychlosti z 1 000 kbps na 3 000 kbps. Tarif HomeBasic byl zrychlen z 3 000 kbps na 5 000 kbps. Zrychlili jsme také tarif DataNet z 3 000 kbps na 4 000 kbps a tarif DataNetPlus ze 4 000 kbps na 5 000 kbps. U všech tarifů na optice jsme navýšili rychlost o 10 Mbps při ponechání původních cen.

- Od dubna 2009 jsme snížili instalační poplatky z 2000,- Kč na 1000,-Kč a nahradili datově limitovaný tarif Home Volba neomezeným tarifem Volba Basic za 330,- Kč/měs. Navýšili jsme také rychlost připojení v obcích okresu Prostějov na 2000 kbps.

- Od září 2008 opět navyšujeme rychlosti u všech tarifů při stejných cenách. Původní rychlost tarifu Home Volba byla 1 000 kbps a nyní je 2 000 kbps. DataBasic byl: 1 000 kbps a nyní je 1 500 kbps. Původní rychlost tarifu Home 5G Basic a DataNet: 2 000 kbps, nyní 3 000 kbps. DataNetPlus navýšil z 3 000 kbps na 4 000 kbps. Tarif DataOptik se zrychlil z 5 000 kbps na 10 000 kbps a DataOptikPlus z 10 000 kbps na 20 000 kbps. Zavedli jsme také nové tarify Start za 99,- Kč na které mají nárok uživatelé, kteří přecházejí od jiného poskytovatele a mají již hotovou UTP kabeláž.

- Od listopadu 2007 navyšujeme rychlosti u všech tarifů při stejných cenách. Původní rychlost tarifu Home Volba a DataBasic: 500 kbps, nyní 1 000 kbps. Původní rychlost tarifu Home 5G Basic a DataNet: 1 000 kbps, nyní 2 000 kbps. Tarif DataOptik se zrychlil z 2 000 kbps na 5 000 kbps a DataOptik Plus z 4 000 kbps na 10 000 kbps. Snížili jsme také ceny za aktivaci u bytových domů z 500,- na 1,- Kč.

- Od května 2007 zrychlujeme na sídlištích. U tarifu Data Net se rychlost zvyšuje z 300 kbps na 1 000 kbps a u tarifu Data Net Plus se zrychluje z 500 na 1 500 kbps. U všech tarifů pro obce navyšujeme rychlost o 100 kbps a rovněž zrychlujeme tarify pro uživatele s vlastním zařízením. V několika lokalitách zřizujeme připojení optickým kabelem, kde jsme schopni dosáhnout rychlosti až 10 Mbps.

- Od března 2007 nabízíme nový tarif pro domácí připojení Home Plus, který nahrazuje tarif Home Connect. (Parametry připojení zůstávají stejné a cena se snížila o 200,-Kč/měsíc) Tarify Home Volba Plus a Home Connect již nadále nabízet nebudeme a stávající uživatelé mohou přejít na nové tarify (s ohledem na dodržení ostatních lhůt a podmínek).

- Od září 2006 zřizujeme nové tarify pro Home připojení na 5G síti, navyšujeme rychlosti u tarifů pro obce, zrychlujeme připojení v nočním pásmu.

- Od července 2006 jsme navýšili rychlosti připojení u tarifů Home Volba a Home Volba Plus z 300 na 500 kbps.

 

Zde si můžete stáhnout starší ceníky

2012 - internet PV - letní akce

2011 -  únor-TriplePlay (Prostějov) , září

2010 - prosinec TriplePlay (Vyškov), prosinec -TriplePlay AKCE (Prostějov),
            březen-internet, duben-TriplePlay

2009 - duben (Prostějov), duben (Vyškov)

2008 - duben, září

2007 - březen, květen , listopad    AKCE: sídl. Osvobození Vyškov

2006 - zářídubenúnor

2005 - září + leták

2003 - říjen, květen

2002 - září