Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Kontakty

Vyjádření k existenci sítí

Internet
Optika
Bezdrátová síť
Ceny při předplatném
Ceník prací
Firmy, organizace, ISP
Mapa bezdrátové sítě
Optická síť okres Prostějov
Optická síť okres Vyškov
Reference
Zabezpečení proti virům
Historie ceníků


  Připojené mikrovlnným spojem


Připojení je vhodné pro lokality, které není možné připojit na optickou síť. Nabízíme kvalitní bezdrátový internet v okrese Prostějov, Vyškov a Kroměříž.  Nezávazný testovací provoz 7 dní s možností během této doby zrušit objednávku bez poplatků.
 
Ceník od 01.04.2022

Tarif Měsíčně/roční předplatné* Měsíčně Maximální rychlost  Objednávka
 Data Standard 297,- Kč 330,- Kč 16 Mbps OBJEDNAT

 Data Premium

461,- Kč 490,- Kč 24 Mbps OBJEDNAT
 60 GHz 367,- Kč 390,- Kč 100 Mbps (50 Mbps)* OBJEDNAT

*Tarify 60 GHz platí pouze v lokalitách s dostupnou technologií. V případě nižší kapacity backhaulu je rychlost 50 Mbps.
Sleva 6% pro předplatné na 12 měsíců, 3% pro předplatné na 6 měsíců.

* Předplatné platí vždy na kalendářní období . Slevu nelze uplatnit u tarifů s TV 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH pro neplátce DPH. Pro plátce DPH je to cena bez DPH.
U tarifů Data Standard a Data Premium je upload snížen na polovinu. Agregace připojení je dynamická.

 Aktivační poplatky pro individuální instalace

Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
Jedna instalace v objektu  3 000,- Kč 2 000,- Kč 1,- Kč
Dvě instalace v objektu 1 500,- Kč 1 000,- Kč 1,- K

Ceny jsou uvedeny včetně DPH pro neplátce DPH. Pro plátce DPH je to cena bez DPH.

Aktivační poplatky pro bytové domy

Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců
Cena Kč 1 000,- Kč    1,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH pro neplátce DPH. Pro plátce DPH je to cena bez DPH.


Aktivační poplatek zahrnuje

Pro bytové domy - vybudování lokální datové sítě v bytovém domě (3 byty a více) a připojení do Internetu směrovým mikrovlnným spojem. Zdarma kontrolní měření a prověření možnosti instalace. Zdarma nezávazný testovací provoz 7 dní s možností během této doby zrušit objednávku bez poplatků
Pro individuální připojení  - instalační a měřící práce pro mikrovlnný bod připojení (tj. anténa, CNT, vysílač) a pronájem zařízení. Přípojný bod zůstává v majetku firmy Infos Art, s.r.o. Aktivační poplatek nezahrnuje částku za vybudování kabelových rozvodů v bytě. Tato částka je kalkulována zvlášť dle konkrétní situace dle platného ceníku prací.  
Při přerušení služby na vlastní žádost se účtuje 300,-Kč. Opětná aktivace je zdarma. Pozastavení je možné provést max. na půl roku a doba při pozastavení služby se nezapočítává do minimální délky smlouvy. V případě odpojení pro nedodržení termínů plateb se účtuje poplatek 500,- Kč vč DPH


Doplňující informace:
Zdarma možnost přechodu na vyšší tarif na stejném frekvenčním pásmu.
Přechod z 2,4 GHz sítě na 5 GHz se platí 1 000,- Kč a smlouva se prodlužuje o 2 roky.
Ve výpovědní lhůtě není možné přejít na nižší tarif.
Výpovědní lhůta je u všech tarifů 30 dní.
Zkušební doba je standardně 7 dní.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální délkou trvání dle tarifu a aktivačního poplatku.
Přesun zařízení na jinou adresu provádíme za aktivační poplatek 500,-Kč + materiál + cestovné.
 

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY A CENÍK PRACÍ 

OBJEDNÁVKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

Využijte možnosti vybudovat si připojení v budově sami. Dodáme Vám potřebné prvky za nákupní ceny.

 

Připojte svého souseda k Internetu nebo doporučte daší klienty internetu a za každého získáte dva měsíce připojení zdarma.

 

Vymezení parametrů kvality služby dle pokynů BEREC a "Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2120 ze dne 21. listopadu 2015"  článek 4 odst. 1 písm. d) a další. Běžně dostupná a maximální rychlost přístupu k Internetu odpovídá rychlosti uvedené v tabulce. Minimální rychlost je dána rušením a provozem ve společném mikrovlnné pásmu a může klesnout až na cca. 600 kbps.  Download a upload je v poměru 2:1, to znamená, že rychlost uvedená v tabulce je pro upload poloviční jako download. Tento typ mikrovlnného připojení je vhodný pro email, WEB, chatovací služby a prohlížení videa v nízkém rozlišení cca. 320x480 px 15 fps není vhodný pro download a upload HD video streamu. Příjem video streamu zabírá část datového pásma a omezuje kvalitu připojení k internetu.