INFOS Art, s.r.o.

Barákova 5, 
796 01 Prostějov 
Telefon: 588 882 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
e-mail: infos@infos.cz 

Dobrovského 3, 
682 01 Vyškov
Telefon: 515 539 111
Záznamník poruchy:
588 882 882 
(tel/fax: 517 344 716)
e-mail: infosvy@infos.cz 
e-mail: internet@vyskov.cz 

IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638
Sídlo: Valdenská 27/363,
779 00 Olomouc

 


Nové služby Internetu v roce 2007 - Elektonická fakturace a Detekce virů (aktualizováno 30.03.2016)

V roce 2007 zavedli nové služby, které by měly zvýšit komfort a bezpečnost uživatelů Internetu. Další služby spojené s Internetem chystáme v průběhu roku.

Aktualizováno 30.03.2016
S Elektronickou fakturací, která byla spuštěna v lednu 2007 se setkala již většina zákazníků, kteří přistupují na uživatelský účet. Princip plateb funguje následovně:

  1/    Každý měsíc nejpozději pátý pracovní den, mimo ledna kdy se generují faktury cca. 15. den,  se vygenerují  proforma faktury všem uživatelům s měsíčním předplatným. Zákazníkům, kteří mají nastaveno půlroční nebo roční předplatné se generují proforma faktury v lednu a červenci.  Proforma faktura je uložena na účtu zákazníka, kde si ji můžete zobrazit a vytisknout. Variabilní symbol je stejný jako ID zákazníka ( číslo, které je přiděleno uživateli při podepsání smlouvy) a nemění se po celou dobu fakturace. To je výhodné pro stálé platby převodem bankou. Platbu můžete provést podle návodu uveřejněného např. ZDE  . Firmám a zákazníkům, kteří platí za služby více jak 1000.- Kč měsíčně, se navíc posílájí faktury v papírové formě poštou. 

  2/    Po zaplacení proforma faktury a zaúčtování výpisu z banky  se generuje z účetnictví  "ostrá" faktura , kterou si můžete zobrazit, stáhnout, vytisknout a založit do účetnictví.  Pro nastavení stálých měsíčních plateb do banky používejte VŽDY vaše ID = variabilní symbol na proforma faktuře. Uhrazení proforma faktury na účtu zákazníka se projeví se zpožděním 2-5 dní od doby kdy zákazník provedl platbu. To je dáno časem, který spotřebuje bankovní převod a zaúčtování výpisu z banky účetní do systému ! Proto je dobré platbu provést cca. 5 dní před splatností proforma faktury.

 3/   Pokud proforma faktura nebyla uhrazena do 10 dnů po uvedení splatnosti, uživatel je upozorněný na platbu emailem, který se opakuje 15 a 20 den po splatnosti. Po uplynutí 25 dnů po splatnosti proforma faktury  uživatel je po přihlášení k internetu přeměrován na následující stránku "POZASTAVENO" , s upozorněním , že dluží a musí  tlačitkem potvrdit , že to bere na vědomí a zaslat žádost o povolení přístupu k internetu. Po odeslání žádosti je dlužníkovi povolený přístup k internetu nejpozději od jedné hodiny ráno následujícího dne, kdy dochází k rekonfiguraci systémů. ">Pokud  nezaplatí do dvou dnů, tak se mu posílá upozornění  "POZASTAVENO" , znovu každý druhý den PO, ST PA . Zároveň se zasílají upozornění emailem  PO UT ST CT PA . Jestliže dlužník ignoruje varování "POZASTAVENO" ,  tak 35 den po splatnosti faktury se provoz internetu  přesměruje na stránku  "POZASTAVENO - OMEZENÝ PŘÍSTUP"  . Internet je možný spustit  >pouze po přesměrování přes PROXY server viz. návod na stránce    "POZASTAVENO - OMEZENÝ PŘÍSTUP"   a  uživateli hrozí zaplatit znovu aktivační poplatek ve výši 500.- Kč.

POZOR...
Stránka   "POZASTAVENO" se objeví, jedině tehdy, když přistupujete na WEBy, které nemají šifrovaný provoz. Pokud na URL řádku se objeví https:// ... nebo symbol zamknutého zámku, jedná se o WEB s šifrovaným provozem (Google, Facebook, Seznam, Twitter atd.), tak Vám prohlížeč nedovolí zobrazit přesměrování na stránku a místo toho Vám zobrazí chybové hlášení. V tom případě jděte na stránku www.infos.cz, která nemá šifrovaný provoz a upozornění se Vám zobrazí. Po odkliknutí souhlasu, že jste upozornění četli se provoz internetu nepustí okamžitě, ale nejpozději v následující den v  1 hod. ráno, kdy se provádí rekonfigurace systémů.. Ve vyjímečných případech jsme schopni Vám provést rekonfiguraci ručně.

4/ Po překročení 45 denní lhůty splatnosti se smlouva o připojení k Internetu se zákazníkem ukončí,  zapůjčená zařízení se demontují na náklady uživatele a firma Infos Art. s.r.o. vyzve dlužníka , aby uhradil veškeré své závazky podle platné smlouvy. Upozorňujeme, že neplacení závazků vyplývajících ze smlouvy je hrubým porušením této smlouvy a dlužník si nese veškerou zodpovědnost a náklady na vymáhání za své nesplněné závazky. Pohledávky se vymáhají právní cestou :-((  .
Tento postup je obecný pokud nebylo dohodnuto s uživatelem jinak.

Druhou novinkou je automatická detekce "závadného" provozu na síti generovaného viry, spyware nebo jinou "havětí" . Takto napadený počítač je automaticky přesměrován na stránku "POZOR NÁKAZA" . Povolení přístupu k síti se provede jakmile uživatel počítač odviruje a oznámí to pracovníkům firmy Infos Art, s.r.o. Pozor tato detekce nenahrazuje antivirový program a nijak nechrání uživatelův počítač ! Jednoduchý návod jak se bránit virům je možné najít např. ZDE

V druhém čtvrtletí 2007 se chystá další nová služba , zveřejňování podrobného vyúčtování VOIP telefonie na účtu zákazníka. 27.02.2007 - 1.04.2007 Jiri Novotný st.