Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Internet
Kontakty
Download
Vzor smlouvy
Prospekty ke stažení
Všeobecné podmínky
FAQ
Objednávky
Platba faktury
GDPR
Ochrana osobních údajú ve firmě Infos Art, s.r.o.  podle nařízení GDPR 

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je  nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Firma Infos Art, s.r.o. (dále firma), jako  zpracovatel osobních údajů, provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),  tímto prohlašuje, že:

1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem a nebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení firmy a poskytovaných služeb.

2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám mimo smluvní partnery dodávající služby firmě Infos Art, s.r.o. , které jsou dále distribuovány zákazníkům. Jedná se konkrétně o firmu IPEX, a.s., který poskytuje služby VOIP. firmu Planet A , a.s. , poskytující IPTV. Zásady GDPR firmy IPEX, a.s. si můžete přečíst ZDE . 

3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů nutných pro provoz a zabezpečení služby. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely. Všechny informace , které firma Infos Art, s.r.o. uchovává o uživateli služeb v databázi CRM, si zákazník může zobrazit ve svém uživatelském účtu. Zde si také může nastavit , zda požaduje/nepožaduje dostávat informativní emaily, novinky nebo upozornění o platbě týkající se odebírané služby.

4. Uživatel si může měnit  sám po zalogování do zákaznického účtu některá svá data (email, telefon, zasílání informací o službě).  Ostatní údaje je možné změnit na požádání u zákaznické podpory firmy, po důvěryhodné identifikaci.

5. Zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti , aby co nejvíce omezila možnost neoprávněného vniknutí do sítě.

6. Používá fyzické a elektronické zabezpečení budov a serverů, kde jsou data uložena.

7. Data  jsou pravidelně zálohována.

8. Po skončení poskytované služby a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po 10ti letech.

9. Provedla školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat

10. Provedla změny v příslušné dokumentaci (Organizační řád, Všeobecné podmínky komunikací... a další)

Z výše uvedených bodů (hlavně 1-3) a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že firma Infos Art, s.r.o. NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ SOUHLAS ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S PODMÍNKAMI GDPR.  Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR u zpracovatele je Ing. Jiří Novotný. Se všemi dotazy a požadavky týkajících se GDPR se obracejte na email : jin@infos.cz